Apokalipszis világ

A halál árnyéka

Damson megbízást kapott Allisontól arra, hogy ölje meg Wishert. Damson elfogadta a munkát, de határidő nélkül.
Barbecue közben azt próbálta megoldani, hogy el tudja kerülni a bárkások lemészárlását (vagy legalább az abban való részvételt) anélkül, hogy magára haragítaná a herceget.
Kiküldte felderítőit, hogy megtudja figyelik-e a környéket. A három felderítő tűzharcba keveredett Kilgore kutyáival. Satan meghalt, Lars súlyosan megsebesült, Fleece csak könnyebb sérüléseket kapott. Mint kiderült a kutyák dzsippel és motorral járőröznek a környéken, és a kisebb, gyengébb fegyveres csoportokat támadják. A herceg emberei is járőröznek, és néha összetűznek a kutyákkal. A bárkás tábor környékén meg a saját őreik cirkálnak.
Barbecuse végül Brightot küldte el Mimihez, hogy próbálja távozásra bírni, anélkül, hogy kiderülne, kitől szivárgott ki a bárkások elleni támadás terve.
Bright kora reggel ment át a bárkások táborába, ahol akadály nélkül jutott el Mimihez. Őrök nem voltak sehol, csak egy lassan ébredező fegyveres Sammy állította meg Mimi sátránál, és végül előkerítette a vezetőnőt. Egy négyszemközti beszélgetésen Bright elmesélt neki egy látomást, ami alapján hamarosan minden bárkás meghal, ezért azt tanácsolta Miminek, hogy azonnal hagyják el a helyet. Mimi kicsit kétkedve fogadta a látomást, és próbálta felmérni, mennyire kell komolyan venni azt. Végül azt mondta, hogy majd beszélni akar Barbeciueval is, már gyógyszer ügye miatt is.
Barbecue ezalatt elment, hogy beszéljen Wisherrel, és elkísérte Damson is. Először a szexkór elleni kezeléseket végző klinikát keresték fel, ahol Abe-el a főorvosnővel beszéltek. A kezelések sikeresen haladnak, de kevés a gyógyszer, ezért a termelés fokozását kérte tőlük. Mint kiderült sokan önként jönnek kezelésre, de vannak akik ellenállnak, a depressziós mellékhatás miatt. Különösen Tao szektájának tagjai tiltakoznak a gyógyszer ellen, mert ők a kórt Isten próbatételének tartják, amit nem szabad kezelni. A szexuális vágyat szerintük az Isten iránti rajongássá kell átalakítani. A szekta nagyon népszerű lett az utóbbi napokban a városban.
Wisher kis várakozás után fogadta Barbecuet és Damsont. A lőfegyvereket elvették a bejáratnál, azonban miután beléptek, Damson határozottan elindult Wisher felé, hogy egy rejtett késsel torkonszúrja. Wisher bénultan bámult a közeledő gyilkosára, de Barbecue gyorsan fel tudta mérni a helyzetett, és egy ugrással rávetette magát Damsonra. Az mepróbált kiszabadulni, közben a késsel megvágta Barbecuet, de az addig verte a fejét a padlóba, míg el nem ájult.
A kövekező pillanatban már bent voltak az őrök, mindkettőjüket lefogták, és börtönbe vitték. Két külön cellába kerültek, de egymás mellett. Miután Damson magáhoztért, heves veszekedés kezdődött a két fogoly között. Közben Damson észrevette, hogy nem minden kését vették el, de az ajtót nem sikerült kifeszíteni a nála maradt fegyverrel.
Pár óra múlva négy őr elvitte Damsont kihallgatásra. Grip Wisher embere próbálta megtudni, ki volt a megbízó, miközben az őrök össze-vissza verték a kikötözött Damsont, aki nem árulta el megbízóját. A sikertelen kihallgatás után visszavitték a cellába, és Barbecuet vitték el. Őt azonban egy asztal mellett várta Grip, és verés nélkül kezdte el kihallgatását.

Comments

egyszer nem megyek és elszabadul a pokol :D

A halál árnyéka
peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.