Apokalipszis világ

Kacsa

A HTI rövidhírei

- Újabb merénylet Wisher főkamarás úr ellen! A Damson névre hallgató merénylő, aki korábban is a főkamarás úr életére tört, ma este megszökött a börtönéből, több embert meggyilkolt (köztük egy öt gyermekes börtönőrt Page-et, akinek özvegyével készült interjút külön közöljük), és ismét megkísérelte a merényletet. A biztonsági szolgálat embereinek a főkamarás irodájában sikerült végül ártalmatlanná tennie a veszélyes bűnözőt. A tettes a kancellária homlokzatára szögezve megtekinthető.

- Wisher főkamarás úr üzleti tárgyalásokat folytatott a Város tekintélyes vállalkozóival. Üzleti ebéden fogadta a gyáriparosokat képviselő Barbecuet és a kereskedőket képviselő Waterst. Élénk eszmecserét folytattak az egészségügyi helyzet javításáról, a biztonsági helyzet stabilizálásáról, valamint a kulturális és vallási élet támogatásáról. Megegyeztek abban, hogy mindent megtesznek a gyógyszerellátás folyamatosságának biztosítása, a nemkívánatos elemek kiszűrése és az egészsés városi közhangulat megteremtése érdekében.

Kicsit részletesebben
Barbecuet alaposan kikérdezték, és az éjszakát a cellában kellett töltenie, de másnap Wisher bocsánatát kérve fogadta. Sőt megvendégelte.
Közben Waters is megérkezett, hogy megtudja mi történt pontosan, és segítsen ha lehet. Grip megnyeréséhez beszerzett egy finomra sütött kacsát, és azzal állított be, hogy ezt hogyta Wishernek. Grip megfáradva Damson kínvallatásában, örömmel vette, hogy megkóstolhatja a kacsát (meg akart bizonyosodni, hogy nem mérgezett). A falatozásnak az vetett véget, hogy Wisher magához kérette Waterst.
Komoly megbeszélések folytak a terített asztal felett Barbecue, Waters és Wisher között. A gyógyszer alapanyag beszerzését Kilgore kutyái nehezítik. Ezért Wisher felajánlott egy kocsit és némi fegyvert Barbecuenak, hogy nagyobb legyen a védelem. A saját embereit nem volt hajlandó azzal kompromitálni, hogy a fosztogatókkal való kereskedéhez nyújt segítséget.
Egy másik gondot jelent Tao szektája. Erre Waters azt ajánlotta, hogy támogassák Brightot a saját vallása terjesztésében.
A bárkások megtámadásának kérdésében Wisher nem volt hajlandó kompromisszumokva. Érezhetően ebben a kérdésben neki is meg van kötve a keze.

Este felé a verésektől megfáradt Damsonnak sikerült összeszednie magát. Egy csábító mosakodással sikerült rávennie egy börtönőrt, hogy kinyissa az ajtót. Miután átvágta a torkát a nála maradt késsel, megpróbált eljutnia Wisher irodájába. Sejtése szerint ugyanis valami komoly titok lappang Wisher múltjában, és emiatt kellett Billnek és Brace Winnek is meghalnia. Nem sikerült észrevétlennek maradnia, riadót fújtak, és heves lövöldözésbe keveredett. Egy szobába húzódott vissza, ahol betörte az ablakot, de nem ugrott ki rajta, hanem elbújt egy szekrényben. A katonák többsége bevette a cselt, és kimászott az ablakon, de egy bent maradt. Damson megpróbált kiosonni a háta mögött, de a katona váratlanul megfordult, és a kezében lévő revolverből beleeresztette a tárat. Szerencsére csak súrolták a golyók Damsont, aki simán leszúrta a kiürült fegyvert szorongató katonát. Menekülés helyett azonban ismét Wisher irodája felé indult, és sikerült is elérnie, de ott sarokba szorították a katonák, és szitává lőtték. A testét elrettentésül a kancellária falára szögezték, majd helyi szokás szerint a kutyáknak adták táplálékul.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.