Apokalipszis világ

Rajtaütés

A bárkások az éjszaka távoztak. Napfelkelte előtt Bar vette körbe a telepet emberivel, és kihívta Barbecuet. Megvádolta, hogy őmiatta menekültek el a bárkások, amit Barbecue hevesen tagadott. Bar erőszakkal el akarta vitetni, de Barbecue rámutatott, hogy egy összecsapásban nem ő lenne az egyedüli áldozat. A kemény fellépést látva Bar viszakozott. Barbecue megpróbálta meggyőzni igazáról, de nem sok sikerrel. Bar elmondta, hogy Braintől származik az info Barbecue árulásáról, és Rothschild már nagyon be van rá rágva. Végül Bar távozott az embereivel.
A következő napokban Barbecue magasabbra állította a készenlétett, és kidolgozták egy esetleges támadás esetén követett tervet is. A fő cél a gyár és a belső udvar védelme, oda kell mindenkinek visszavonulnia vész esetén. Próbálta felmérni Wisher helyi embereinek a hozzáállását, de egyenlőre nem tűntek ellenségesnek. Mindenesetre egy kockázatot jelentenek a telepen belül.
Mivel Nee Doc nagyjából kifogyott a gyógyszer alapanyagból egyre sürgetőbb lett az új szállítmány. Barbecue tartott Bar támadásától, ezért felbérelte Lars Hammer bandáját, hogy kísérjék el a két kocsit, és így több fegyverest tudott otthon tartani. Waters így a teherautóval az új kocsival és Lars motorosaival indult el kaktuszért. Kerülő útvonalon mentek, hogy elkerüljék Kilgore kutyáinak őrjáratait. Odafelé ez sikerült is, de a sikeres üzlet után ugyanazon az útvonalon mentek, és megtámadták őket Kilgore emberei. Az elől haladó teherautó elmenekült, a kocsit azonban kilőtték és Watersel együtt hátramaradt. Lars motorosai szintén eltűntek.
Barbecue elkeseredetten vette tudomásul a veszteségeket. Elhatározta, hogy követet küld Kilgore ezredeshez. Ehhez a legutóbbi összecsapásban megsérült és hártamaradt kutyát Inchet vette elő, aki azóta sikeresen felépült. Előadta neki a helyzetet, majd arra kérte, hogy menjen vissza Kilgorehoz, és próbálja átadni neki az üzenetet, és elérni a békekötést és ha vannak foglyok, azok szabadonbocsátását. Inch azonban vonakodott visszamenni, és Barbecue pillanatok alatt rájött, hogy szerelmes lett Moxba, ezért akar maradni.

Comments

Hát igen, a női megérzéseim…
:-)

Rajtaütés
peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.