Apokalipszis világ

Szép új világ

Barbecue és Waters látva a Város sanyarú állapotát úgy döntött, hogy kicsit megsürgetik Kilgore ezredest, támadjon már végre. Waters felkereste Bart, és elárulta neki mikor is hol megy a következő gyógyszer szállítmány Kilgornak. Bar kissé gyanakvó volt, ezért túszként magánál tartotta Waterst, de a sikeres támadás után elengette. Arról persze nem tudott, hogy hatástalan gyógyszert szerzett az akcióval.
Kilgore persze felháborodott a támodáson, és rájött, hogy gyorsan kell cselekednie, ha el akarja kerülni, hogy az ellopott gyógyszer hatására a város magához térjen. A támadást a harmadik nap hajnalára tűzte ki. Barbecuet azzal bízta meg, hogy Bart és a déli sereget kösse le, és ha tudja győzze le.
Waters ellátogatott Wisherhez, hogy egyeztessen vele. Azt találta hogy Wisher főhadiszállását már Rothschild emberei ellenőrzik, és pont miután bejutott hozzá, akkor jöttek letartóztatni. Szerencsére Watersnek sikerült kidumálnia magát, és hazatérhetett.

Időközben Nee Doc tovább folytatta kísérleteit az agy kontroll szer előállítására. Sikerült is egy viszonylag jó anyagot előállítania, ami nem okozott semmilyen látványos összeomlást az alanyban. Az aktuális kísérleti alany elég jól engedelmeskedett is a parancsoknak, de meglehetősen passzív lett, ezért végül a doki elvetette a felhasználás lehetőségét.

Közben Barbecue és Waters megtervezte Bar csapdába csalását. Bar többször célzott Watersnek arra, hogy le szeretné váltani Barbecuet, de a jól védett erődjét nem meri frontálisan megtámadni. Waters most megígérte Barnak, hogy éjszaka kinyitja nekik a kaput, hogy titokba bejuthassanak az erődbe, de persze az udvart előkészítették és körbevették Barbecue emberei.
A támadás éjszakáján mikor Waters kaput nyitott, Bar katonái azonnal leszúrták, és berohantak az udvarra. A csapda jól sikerült, a támadók többsége ott maradt, a védők minimális veszteséggel megúszták, de a kaput nem sikerült elég jól belőni, ezért Bar egy kisebb csapattal elmenekült.
Nee Docnak némi orvosi felszerelés elhasználásával sikerült Waters állapotát stabilizálnia, majd a többi sebesültet kezdte ellátni. A városból közben heveny lövöldözés hangjai hallatszottak.
Hajnalban egy motoron Inch érkezett a telephez. Beszámolója szerint Kilgore támadása sikeres volt, de a vártnál hevesebb ellenállást kell leküzdeni. Több épületbe befészkelték magukat a herceghez hű emberek, és nehéz őket kifüstölni. Barbecuetól egy teherautónyi katonát kér segítségül. Barbecue némi tűnődés után 10 önként jelentkezőt küldött a városba.
A következő nap siekrült minden ellenállást leküzdeni. A 10 önkéntesből 8 tért vissza, de zsákmánnyal megrakva. A herceg és Rothschild meghaltak a harcokban. Wisher is meghalt, vélhetőleg Kilgore végeztette ki. Kilgore emberei kegyetlen módszerekkel rendet teremtettek a városban. A herceghez hű embereket és rendbontókat kivégezték. Teljesen ellenőrzés alá vonták a várost. A rendteremtés után azonnal nekikezdtek a lakosság beoltásának, amivel sikeresen leküdötték a szexkórt. Tao elmenkült, szektáját felszámolták.

Az elkövetkező időszakban Kilgore bevonta a kormányzásba Barbecuet (és talán Waterst?) is. A civil dolgokkal nem igazán akart foglalkozni, ezért sok feladatot átadott. Barbecue próbálta enyhíteni a szigorú katonai diktatúra túlkapásait, és személyes tekintélyt kivívni, de a katonák inkább csak mint a nagyfőnök szeretőjére tekintettek. A helyzet tehát stabilizálódott, az élet újraindult, a túlélők örülnek, de egy sokkal keményebb vezetés került hatalomra, aminek Barbecue (és talán Waters és Nee Doc) is részese.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.