Apokalipszis világ

Vihar kapujában

Waters elment Wisherhez, hogy elmagyarázza a Kilgore kutyáival kitört tűzharc hátterét. Wisher meglehetősen gyanakvó volt a kutyákhoz fűződő kapcsolatot illetően, de végül sikerült annyira meggyőzni, hogy adjon egy esélyt a hűség bizonyítására. Azzal bízta meg Barbecuet, hogy adjon katonai segítséget a bárkások táborának felszámolásához. Mint kiedült már nagyon rátelepedtek a városra, és sokan utálják őket a vezetésből.
Miután visszatért Waters a telepre, összetalálkozott Nee Doc-al, aki felelősségre vonta azért, amiért túsznak adta, és most az ő munkáján nyerészkedik, miközben semmilyen fizetést nem ad neki. A vitába később bekapcsolódott Barbecue is, és Waters rá hárította Nee Doc elmaradt javadalmának kérdését. Waters aztán csendben le is lépett, hogy ne zavarja a vitát. Végül Barbecue beleegyezett, hogy egy testőrt alkalmaz Nee Doc mellé, hogy növelje annak biztonságát.
Waters üzletei egyébként jól mentek. A kaktusz szállítás Kilgore miatt abbamaradt, de a kupleráj teljes kihasználtsággal üzemel, és a szesz is jól fogyott.
Közben Damson felderítést végzett a bárkások táboránál, de észrevették, és egy tucatnyi fegyveres kereste fel. Némi szóváltás után, mikor látta, hogy nincs sok esélye a harcnak, visszatért a telepre. Ott Nee Doc felbérelte testőrnek.
Barbecue közben felkereste Bart, aki azonnal a bárkások táborának megtámadásáról kezdett vele beszélni. Három irányból történő támadást javasolt. Barbecue tanácsára a hajókat megróbálják megszerezni, amik közül egyet kért magának. A támadást két nap múlva hajnalre időzítették.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.