Apokalipszis világ

Rajtaütés számolgatás
Kilgore kutyái megtámadják Waterséket

Harc számolás. Ez tisztán matek, ha jelen lettek volna a játékosok, aktívan alakíthatták volna a történteket. Kicsit bonyolultnak tűnhet, de csak azért, mert a csapat és a jármű szabályok is benne vannak.

Résztvevők

Lars bandája small size(15), 2-harm, 2-armor
motorok (1-armor) – de nem védik az utast

Barbecue emberei small size(12), 4-harm, 1-armor
(Waters és Pierre a csapatban részének számítanak)
kocsi (1-armor): 4 fő (Waters, Pierre +2) – pár fő
teherautó (1-armor): 8 fő (2 elől, 6 hátul) – kis csapat

Kilgore kutyái medium size(30), 4-harm, 2-armor
6 kocsi (1-armor): 4-6 fő/kocsi
a harchoz két kis (15 fős) csapatra bontottam

Harc

15 kutya a kocsit támadja:
sebzés: 4+1= 5-harm a nagyobb csapat miatt
kocsi sérülése: 5-harm -1armor = 4-harm – lerobbanás
3-harm üt át az utasokra -1armor = 2-harm sérülés – sok sérülés, több súlyos, pár halálos
visszalőnek:
sebzés: 4-1 = 3-harm a kisebb csapat miatt
kocsik sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb károk
1-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés

15 kutya a teherautót támadja
sebzés: 4-harm (kb. azonos csapat méret)
kocsi sérülése: 4-harm -1armor = 3-harm – komoly kár
2-harm üt át az utasokra -1armor = 1harm sérülés – néhány sérülés, pár súlyos, nincs halálos
visszalőnek
sebzés: 4-harm
kocsik sérülése: 4-harm -1armor = 3-harm – komoly károk
2-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés
Lars támad
sebzés: 2-harm (kb. azonos csapat méret)
kocsik sérülése: 2-harm -1armor = 1-harm – megkarcolták a fényezést
0-harm üt át az utasokra

egy kocsi rátámad Larsékra
sebzés: 4-1= 3-harm a kisebb csapat miatt
motorok sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb károk
3-harm az utasokra -2armor = 1-harm – néhány sérülés, pár súlyos, nincs halálos
visszalőnek
sebzés: 2+1= 3-harm a nagyobb csapat miatt
kocsi sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb kár
2-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés

View
Rajtaütés

A bárkások az éjszaka távoztak. Napfelkelte előtt Bar vette körbe a telepet emberivel, és kihívta Barbecuet. Megvádolta, hogy őmiatta menekültek el a bárkások, amit Barbecue hevesen tagadott. Bar erőszakkal el akarta vitetni, de Barbecue rámutatott, hogy egy összecsapásban nem ő lenne az egyedüli áldozat. A kemény fellépést látva Bar viszakozott. Barbecue megpróbálta meggyőzni igazáról, de nem sok sikerrel. Bar elmondta, hogy Braintől származik az info Barbecue árulásáról, és Rothschild már nagyon be van rá rágva. Végül Bar távozott az embereivel.
A következő napokban Barbecue magasabbra állította a készenlétett, és kidolgozták egy esetleges támadás esetén követett tervet is. A fő cél a gyár és a belső udvar védelme, oda kell mindenkinek visszavonulnia vész esetén. Próbálta felmérni Wisher helyi embereinek a hozzáállását, de egyenlőre nem tűntek ellenségesnek. Mindenesetre egy kockázatot jelentenek a telepen belül.
Mivel Nee Doc nagyjából kifogyott a gyógyszer alapanyagból egyre sürgetőbb lett az új szállítmány. Barbecue tartott Bar támadásától, ezért felbérelte Lars Hammer bandáját, hogy kísérjék el a két kocsit, és így több fegyverest tudott otthon tartani. Waters így a teherautóval az új kocsival és Lars motorosaival indult el kaktuszért. Kerülő útvonalon mentek, hogy elkerüljék Kilgore kutyáinak őrjáratait. Odafelé ez sikerült is, de a sikeres üzlet után ugyanazon az útvonalon mentek, és megtámadták őket Kilgore emberei. Az elől haladó teherautó elmenekült, a kocsit azonban kilőtték és Watersel együtt hátramaradt. Lars motorosai szintén eltűntek.
Barbecue elkeseredetten vette tudomásul a veszteségeket. Elhatározta, hogy követet küld Kilgore ezredeshez. Ehhez a legutóbbi összecsapásban megsérült és hártamaradt kutyát Inchet vette elő, aki azóta sikeresen felépült. Előadta neki a helyzetet, majd arra kérte, hogy menjen vissza Kilgorehoz, és próbálja átadni neki az üzenetet, és elérni a békekötést és ha vannak foglyok, azok szabadonbocsátását. Inch azonban vonakodott visszamenni, és Barbecue pillanatok alatt rájött, hogy szerelmes lett Moxba, ezért akar maradni.

View
Érkezés és távozás

Miután visszatértek Wishertől Barbecue felkereste Nee Docot. Az orvos a Damson által ejtett szúrást a különleges képességével próbálta gyógyítani, de mikor megnyitotta elméjét Barbecue felé, elvesztette az irányítást, és mindketten a világ pszichés viharába kerületek. Miközben ájultan és védtelenül feküdtek a viharban látomást láttak a dicsőséges Taoról.
Mikor magukhoz tértek Barbecue veszekedni kezdett a dokival. Nee Doc viszont ott akarta hagyni, de Barbecue nem engedte, mire a doki segítségért kiáltott. Barbecue bezárta az ajtót, ezért Wisher emberei megpróbálták azt berúgni. Végül Barbecue kinyitotta az ajtót, és a doki úgy sétált ki rajta mintha semmi sem történt volna. Butch döbbenten vakargatta a fejét.
Közben megérkezett Lars Hammer a motoros bandájával és azonnal felkeresték a bordélyházat. A bárban Barbecue beszámolt az utóbbi idő eseményeiről, és Alan Spector is átjött, hogy ránézzen a motorokra.
Barbecuenak nem volt kedve részt venni a bárkások leölésében, de nem is akarta elárulni magát, Mimit egy motorosnak álcázva kereste fel. Mivel Mimi nem teljesen vette komolyan Bright látomásban előadott figyelmeztetését, nyíltan elmondta, hogy az éjszaka el kell menekülniük, ha életben akarnak maradni. Mimi megköszönte a segítséget, és elmondta, hogy a szex kór egyre súlyosbodik, mert a kezeletlen emberek egyre aggreszívebbé válnak. Nagy szükségük lenne az orvosságra, de elmennek, és majd valahogy megpróbálnak visszatérni.
A beszélgetés alatt Lars motorosai nekiláttak a beígért dugásnak, aminek a bárkás lányok nem örültek annyira. Már majdnem harcra került a sor, amikor Lars közbelépett, és keményen visszaparancsolta embereit.

View
Kacsa

A HTI rövidhírei

- Újabb merénylet Wisher főkamarás úr ellen! A Damson névre hallgató merénylő, aki korábban is a főkamarás úr életére tört, ma este megszökött a börtönéből, több embert meggyilkolt (köztük egy öt gyermekes börtönőrt Page-et, akinek özvegyével készült interjút külön közöljük), és ismét megkísérelte a merényletet. A biztonsági szolgálat embereinek a főkamarás irodájában sikerült végül ártalmatlanná tennie a veszélyes bűnözőt. A tettes a kancellária homlokzatára szögezve megtekinthető.

- Wisher főkamarás úr üzleti tárgyalásokat folytatott a Város tekintélyes vállalkozóival. Üzleti ebéden fogadta a gyáriparosokat képviselő Barbecuet és a kereskedőket képviselő Waterst. Élénk eszmecserét folytattak az egészségügyi helyzet javításáról, a biztonsági helyzet stabilizálásáról, valamint a kulturális és vallási élet támogatásáról. Megegyeztek abban, hogy mindent megtesznek a gyógyszerellátás folyamatosságának biztosítása, a nemkívánatos elemek kiszűrése és az egészsés városi közhangulat megteremtése érdekében.

Kicsit részletesebben
Barbecuet alaposan kikérdezték, és az éjszakát a cellában kellett töltenie, de másnap Wisher bocsánatát kérve fogadta. Sőt megvendégelte.
Közben Waters is megérkezett, hogy megtudja mi történt pontosan, és segítsen ha lehet. Grip megnyeréséhez beszerzett egy finomra sütött kacsát, és azzal állított be, hogy ezt hogyta Wishernek. Grip megfáradva Damson kínvallatásában, örömmel vette, hogy megkóstolhatja a kacsát (meg akart bizonyosodni, hogy nem mérgezett). A falatozásnak az vetett véget, hogy Wisher magához kérette Waterst.
Komoly megbeszélések folytak a terített asztal felett Barbecue, Waters és Wisher között. A gyógyszer alapanyag beszerzését Kilgore kutyái nehezítik. Ezért Wisher felajánlott egy kocsit és némi fegyvert Barbecuenak, hogy nagyobb legyen a védelem. A saját embereit nem volt hajlandó azzal kompromitálni, hogy a fosztogatókkal való kereskedéhez nyújt segítséget.
Egy másik gondot jelent Tao szektája. Erre Waters azt ajánlotta, hogy támogassák Brightot a saját vallása terjesztésében.
A bárkások megtámadásának kérdésében Wisher nem volt hajlandó kompromisszumokva. Érezhetően ebben a kérdésben neki is meg van kötve a keze.

Este felé a verésektől megfáradt Damsonnak sikerült összeszednie magát. Egy csábító mosakodással sikerült rávennie egy börtönőrt, hogy kinyissa az ajtót. Miután átvágta a torkát a nála maradt késsel, megpróbált eljutnia Wisher irodájába. Sejtése szerint ugyanis valami komoly titok lappang Wisher múltjában, és emiatt kellett Billnek és Brace Winnek is meghalnia. Nem sikerült észrevétlennek maradnia, riadót fújtak, és heves lövöldözésbe keveredett. Egy szobába húzódott vissza, ahol betörte az ablakot, de nem ugrott ki rajta, hanem elbújt egy szekrényben. A katonák többsége bevette a cselt, és kimászott az ablakon, de egy bent maradt. Damson megpróbált kiosonni a háta mögött, de a katona váratlanul megfordult, és a kezében lévő revolverből beleeresztette a tárat. Szerencsére csak súrolták a golyók Damsont, aki simán leszúrta a kiürült fegyvert szorongató katonát. Menekülés helyett azonban ismét Wisher irodája felé indult, és sikerült is elérnie, de ott sarokba szorították a katonák, és szitává lőtték. A testét elrettentésül a kancellária falára szögezték, majd helyi szokás szerint a kutyáknak adták táplálékul.

View
A halál árnyéka

Damson megbízást kapott Allisontól arra, hogy ölje meg Wishert. Damson elfogadta a munkát, de határidő nélkül.
Barbecue közben azt próbálta megoldani, hogy el tudja kerülni a bárkások lemészárlását (vagy legalább az abban való részvételt) anélkül, hogy magára haragítaná a herceget.
Kiküldte felderítőit, hogy megtudja figyelik-e a környéket. A három felderítő tűzharcba keveredett Kilgore kutyáival. Satan meghalt, Lars súlyosan megsebesült, Fleece csak könnyebb sérüléseket kapott. Mint kiderült a kutyák dzsippel és motorral járőröznek a környéken, és a kisebb, gyengébb fegyveres csoportokat támadják. A herceg emberei is járőröznek, és néha összetűznek a kutyákkal. A bárkás tábor környékén meg a saját őreik cirkálnak.
Barbecuse végül Brightot küldte el Mimihez, hogy próbálja távozásra bírni, anélkül, hogy kiderülne, kitől szivárgott ki a bárkások elleni támadás terve.
Bright kora reggel ment át a bárkások táborába, ahol akadály nélkül jutott el Mimihez. Őrök nem voltak sehol, csak egy lassan ébredező fegyveres Sammy állította meg Mimi sátránál, és végül előkerítette a vezetőnőt. Egy négyszemközti beszélgetésen Bright elmesélt neki egy látomást, ami alapján hamarosan minden bárkás meghal, ezért azt tanácsolta Miminek, hogy azonnal hagyják el a helyet. Mimi kicsit kétkedve fogadta a látomást, és próbálta felmérni, mennyire kell komolyan venni azt. Végül azt mondta, hogy majd beszélni akar Barbeciueval is, már gyógyszer ügye miatt is.
Barbecue ezalatt elment, hogy beszéljen Wisherrel, és elkísérte Damson is. Először a szexkór elleni kezeléseket végző klinikát keresték fel, ahol Abe-el a főorvosnővel beszéltek. A kezelések sikeresen haladnak, de kevés a gyógyszer, ezért a termelés fokozását kérte tőlük. Mint kiderült sokan önként jönnek kezelésre, de vannak akik ellenállnak, a depressziós mellékhatás miatt. Különösen Tao szektájának tagjai tiltakoznak a gyógyszer ellen, mert ők a kórt Isten próbatételének tartják, amit nem szabad kezelni. A szexuális vágyat szerintük az Isten iránti rajongássá kell átalakítani. A szekta nagyon népszerű lett az utóbbi napokban a városban.
Wisher kis várakozás után fogadta Barbecuet és Damsont. A lőfegyvereket elvették a bejáratnál, azonban miután beléptek, Damson határozottan elindult Wisher felé, hogy egy rejtett késsel torkonszúrja. Wisher bénultan bámult a közeledő gyilkosára, de Barbecue gyorsan fel tudta mérni a helyzetett, és egy ugrással rávetette magát Damsonra. Az mepróbált kiszabadulni, közben a késsel megvágta Barbecuet, de az addig verte a fejét a padlóba, míg el nem ájult.
A kövekező pillanatban már bent voltak az őrök, mindkettőjüket lefogták, és börtönbe vitték. Két külön cellába kerültek, de egymás mellett. Miután Damson magáhoztért, heves veszekedés kezdődött a két fogoly között. Közben Damson észrevette, hogy nem minden kését vették el, de az ajtót nem sikerült kifeszíteni a nála maradt fegyverrel.
Pár óra múlva négy őr elvitte Damsont kihallgatásra. Grip Wisher embere próbálta megtudni, ki volt a megbízó, miközben az őrök össze-vissza verték a kikötözött Damsont, aki nem árulta el megbízóját. A sikertelen kihallgatás után visszavitték a cellába, és Barbecuet vitték el. Őt azonban egy asztal mellett várta Grip, és verés nélkül kezdte el kihallgatását.

View
Vihar kapujában

Waters elment Wisherhez, hogy elmagyarázza a Kilgore kutyáival kitört tűzharc hátterét. Wisher meglehetősen gyanakvó volt a kutyákhoz fűződő kapcsolatot illetően, de végül sikerült annyira meggyőzni, hogy adjon egy esélyt a hűség bizonyítására. Azzal bízta meg Barbecuet, hogy adjon katonai segítséget a bárkások táborának felszámolásához. Mint kiedült már nagyon rátelepedtek a városra, és sokan utálják őket a vezetésből.
Miután visszatért Waters a telepre, összetalálkozott Nee Doc-al, aki felelősségre vonta azért, amiért túsznak adta, és most az ő munkáján nyerészkedik, miközben semmilyen fizetést nem ad neki. A vitába később bekapcsolódott Barbecue is, és Waters rá hárította Nee Doc elmaradt javadalmának kérdését. Waters aztán csendben le is lépett, hogy ne zavarja a vitát. Végül Barbecue beleegyezett, hogy egy testőrt alkalmaz Nee Doc mellé, hogy növelje annak biztonságát.
Waters üzletei egyébként jól mentek. A kaktusz szállítás Kilgore miatt abbamaradt, de a kupleráj teljes kihasználtsággal üzemel, és a szesz is jól fogyott.
Közben Damson felderítést végzett a bárkások táboránál, de észrevették, és egy tucatnyi fegyveres kereste fel. Némi szóváltás után, mikor látta, hogy nincs sok esélye a harcnak, visszatért a telepre. Ott Nee Doc felbérelte testőrnek.
Barbecue közben felkereste Bart, aki azonnal a bárkások táborának megtámadásáról kezdett vele beszélni. Három irányból történő támadást javasolt. Barbecue tanácsára a hajókat megróbálják megszerezni, amik közül egyet kért magának. A támadást két nap múlva hajnalre időzítették.

View
Költözések

Kilgore kutyái és a a herceg emberei közti konfliktus fokozódott a telepen történt lövöldözés óta. Az egyik bosszú hadjáratban elesett Brace Win az északi terület ura is.
Testőre Damson aki korábban a telepen dolgozott így munka nélkül maradt. Jobb híján visszatért Barbecuehoz. A városon átkelve a növekvő káosz jelei látszottak. A terjedő kór miatt alig rejtett szexuális aktusok sőt orgiák voltak megfigyelhetőek. Egyesek a nők nyílt megerőszakolásától sem riadtak vissza.
Közben Barbecuenak a bárkásokhoz pártoló munkások és a gyógyszer okozta depresszió kettős hatásával kellett megküzdenie. Minden törekvése és szónoklata ellenére a termelés akadozik, az emberek éheznek és a morál a padló alatt van.
A megérkező Damsonnak sem tudott semmi biztatót mondani munka tekintetében, de egy szobát azért tudott adni. Másnap Damson ellátogatott a bárkásokhoz, és Bright is vele tartott, mert egy látomásában megjelent Tao. Damson ajánlatai testőrködésre vagy bérgyilkosságra hideg elutasítás kaptak Mimi részéről. Bright azonban sok mindent megtudott egy korábbi gyári munkástól Crimsontól és egy újabb látomásból. A bárkások közt a terjedő kór miatt nem túl jó a hangulat. A pozitív hatás mellett náluk is sok problémát okoz a felfokozott szexuális vágy. Bright felajánlotta Miminek, hogy megpróbál közvetíteni Barbecue felé a gyógyszer biztosítása érdekében. Megtudta azt is, hogy Tao nem ide, hanem a városba költözött, ahol saját szektát alapított.

View
Feszült állapotok

Wisher és Barbecue megállapodása:

  • Barbecue az elkövetkezőkben a szexkór gyógyszerével fizeti az adóját.
  • Wisher emberi ellenőrzik a Telepen a gyógyszergyártást.
  • Wisher biztosítja saját embereinek ellátását.
  • Wisher biztosítja a gyógyszer alapanyagát.
  • A betegség leküzdése után a Barbecue adómentességet kap, amit a a herceg személyesen nyilvánít ki.

Waters üzlete Wisherrel

  1. Waters szeszt vásárol Bluestól.
  2. A szeszt elszállítja Imamnak a pusztába.
  3. Cserébe begyűjti az orvossághoz szükséges kaktuszt.
  4. A kaktuszt odaadja Nee Docnak a gyógyszergyártáshoz.
  5. Az alapanyagot Wisher kifizeti.

Bar a megállapodás után feloldotta a blokádot a telep körül, de Barbecue a beígért plusz adót azért még kifizette.

A helyzet konszolidálása után sem javult a hangulat a telepen. A kurvák és a gyári munkások is elégedetlenek. A munkások közül többen leléptek a bárkásokhoz. A lazább élet és nagyobb szabadság nagy csábítást jelent a nélkülözések és veszélyek ellenére. Foster azt javasolta Barbecuenak, hogy a saját érdekükben kényszerrel tartsák a telepen a munkásokat, Tum Tum pedig azt, hogy számolják fel a Bárkások táborát. Szintén lelépett Bright szektájának radikálisa Tao, de ő a városba ment.

Közben Waters a teherautóval és néhány katonával megjárta a pusztát, és amikor hazafelé tartott összefutott Kilgore ezredessel és embereivel, akik némi lőszer utánpótlásért elkísérték őt a telepre. Azonban mikor megérkeztek azonnal szóváltásba keverdtek Wisher embereivel, ami gyorsan tűzharca torkollott. Kilgore azt hitte csapdába csalták, és gyors visszavanulót rendelt el. Barbecue parancsot adott, hogy hagyják elmenni őket, de az általános tűzharcot már nem tudta megakadályozni. Végül Kilgore kutyái közül ketten maradtak hátra, egy halott és egy súlyos sebesült. Wisher emberei közül hárman haltak meg. A telep őrei között szerencsére csak sebesültek voltak.
Barbecue a Wisher embereinek vezetőjét Butchot okolta a történtekért, aki viszont azzal vádolta Barbecuet, hogy a herceg ellenségeivel szövetkezik. Végül Butch a halottaival visszaindult a Városba, hogy beszámoljon a történtekről.

View
Biznisz

Nee Doc mint túsz Partridge vendéglátását élvezte. Partridge megpórbálta meggyőzni a dokit, hogy inkább neki dolgozzon, de az a baráti kötelékekre hivatkozva visszautasította az ajánlatot. Közben mepróbálta elültetni a gyanút, hogy Kilgore emberei állnak a terjedő szex kór hátterében, biológiai fegyverként használva azt.
Másnap megérkeztek H emberei Keeler és Grekkor, hogy elszállítsák Nee dokit. Mikor Partsidge nem adta át nekik, azok szó nélkül fejbelőtték, és Bart nevezték ki ideiglenes vezetőnek. A doki ezek után velük ment.
A városban Watersnek nem sikerült újabb audienciát kapnia Wishernél, ezért Bright visszatért a teherautóval a telepre. Otthon elmesélte Barbecuenak a történteket, aki nem volt túl boldog a fejleményektől.
A városban Nee dokit azonnal Wisher elé vezették, aki kicsitt nyíltabban kezdett tárgyalni a lehetőségekről. Mindenképpen biztosítani akarta, hogy megkapja az kór elleni gyógyszert, amiért sok mindenre hajlandó. Nee Doc vissza akart térni a saját laborába, hogy ott dolgozzon. Wisher jobban szerette volna, ha a doki inkább nála marad, és neki dolgozik, de hajlandó volt hazaengedni a dokit, ha közben az emberei ellenőrizhetik a telepet. Végül még egy nap gondolkodási időt adott a dokinak.
Délután végül fogadta Waterst is, aki egy új üzleti ajánlattal állt elő. Mint kiderült, az orvosság alapanyaga a pusztában növő kaktusz. Ezt csak komoly harcok árán lehetne megszerezni a herceg embereinek. Waters viszont üzletelne a fosztogatókkal, és szeszt adna cserébe a kaktuszért. Ezzel el lehetne kerülni, hogy Wisher egy fegyveres erővel bíró riválisa kerüljön kulcs pozícióba a hercegi udvarban. Wishernek megtetszett az ajánlat, és elfogadta az együttműködést.

View
Kitörési lehetőségek

A bárkások táborában Barbecue megpróbálta rendezni viszonyát Mimivel, aki nem volt túlságosan oda Barbecue vezetési stílusától, de ez fordítva is igaz volt. Hamarosan azonban a szex kór tünetei kezdtek jelentkezni a csapat tagjain, és mindenki szétszéledt, hogy tünetileg kezelje a fellépő ingereket. Barbecue Pellettel vonult félre. A fiú megpróbálta maradásra bírni, de Barbecue ellenállt. A beszélgetés közben próbált valamit megtudni a bárkások életéről, de csak annyit sikerült kiderítenie, hogy járják a folyóvidéket, megállnak helyeken, és ha ellenállásba ütköznek, továbbállnak hajóikon. Bright látomásában mindez a környéket letaroló sáskahadként jelent meg.
Az őrök egyike Smith annyira megkedvelte a helyet, hogy semmiképp nem akart visszatérni a táborba. Barbecue megpróbált észérvekkel hatni rá, de mikor látta, hogy hiába beszél a nyegle fiúnak, búcsúzóul a puskatussal megfenyítette, és otthagyta.
Hazainduláskor elkezdett fújni a sárga por a puszta felől. Nemsokára megjelent Fleece a felderítő, és jelentette, hogy Bar egy jó tucat emberrel vár rájuk. Barbecue hosszas tanácskozás után úgy döntött, hogy elküldi Fleecet a telepre, és erősítést hozat vele. Bar és emberei a túlerő láttán nem mertek fellépni, de Bar és Barbecue a két csapat közt megejtett egy kis találkozót. Barbecue a telepre hívta Bart, aki viszont ragaszkodott hozzá, hogy Barbecuenak kell Partridge elé járulnia, így eredménytelenül zárult a tárgyalás.
A telepen tovább folytatódtak Nee Doc kísérletei az ellenszerrel. Lala vagy két nap után kezdett kijönni bepressziós állapotából. Az adag csökkentése sem küszöbölte ki a mellékhatást, de lassan sikerül belőni, mekkora adag szükséges az eredményes kezeléshez.
Közben nyilvánvaló lett, hogy Partridge emberei blokád alá vették a telepet, és nem engednek senkit közel, ezért egyre komolyabb lett az éhezés. Waters persze alig tudott a seggén maradni, annyira nyélbe akarta ütni a megegyezést Wisherrel. Felajánlotta, hogy elmegy a városba kaját venni, és közben Wishernek leadja az adót is. Vele ment Bright, Nee Doc és vagy egy fél tucat őr. Azonban nem messze jutottak, mert feltartóztatták őket Partridge emberei Allison vezetésével. Leparancsolták a három embert a sofőrfülkéből, és elkísérték őket Partridge erődjébe. Waters intenzív tárgyalásokban kezdett Partridgel és Barral. Végül sikerült abban megállapodni, hogy a következő alkalommal Barbecue személyesen hoz el egy dupla mennyiségű adót, és bocsánatot kér a történtekért. Addig is ott marad túsznak Nee Doc. Közben Bright látomásában mindent bekebelező polipként látta Partridget, aki azonban más polipokkal is küzd.
A sikeres szabadulás után Waters a városba ment, ahol sikerült audienciát kieszközölnie magának Wishernél. Ott előadta, hogy a szex kór már a városban is terjed, és hamarosan komoly problémákat fog okozni, és felajánlotta segítségét az ellenszer beszerzésére. A kincstárnok figyelmesen végighallgatta, és megígérte, hogy megfontolja a hallottakat.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.