Apokalipszis világ

Szép új világ

Barbecue és Waters látva a Város sanyarú állapotát úgy döntött, hogy kicsit megsürgetik Kilgore ezredest, támadjon már végre. Waters felkereste Bart, és elárulta neki mikor is hol megy a következő gyógyszer szállítmány Kilgornak. Bar kissé gyanakvó volt, ezért túszként magánál tartotta Waterst, de a sikeres támadás után elengette. Arról persze nem tudott, hogy hatástalan gyógyszert szerzett az akcióval.
Kilgore persze felháborodott a támodáson, és rájött, hogy gyorsan kell cselekednie, ha el akarja kerülni, hogy az ellopott gyógyszer hatására a város magához térjen. A támadást a harmadik nap hajnalára tűzte ki. Barbecuet azzal bízta meg, hogy Bart és a déli sereget kösse le, és ha tudja győzze le.
Waters ellátogatott Wisherhez, hogy egyeztessen vele. Azt találta hogy Wisher főhadiszállását már Rothschild emberei ellenőrzik, és pont miután bejutott hozzá, akkor jöttek letartóztatni. Szerencsére Watersnek sikerült kidumálnia magát, és hazatérhetett.

Időközben Nee Doc tovább folytatta kísérleteit az agy kontroll szer előállítására. Sikerült is egy viszonylag jó anyagot előállítania, ami nem okozott semmilyen látványos összeomlást az alanyban. Az aktuális kísérleti alany elég jól engedelmeskedett is a parancsoknak, de meglehetősen passzív lett, ezért végül a doki elvetette a felhasználás lehetőségét.

Közben Barbecue és Waters megtervezte Bar csapdába csalását. Bar többször célzott Watersnek arra, hogy le szeretné váltani Barbecuet, de a jól védett erődjét nem meri frontálisan megtámadni. Waters most megígérte Barnak, hogy éjszaka kinyitja nekik a kaput, hogy titokba bejuthassanak az erődbe, de persze az udvart előkészítették és körbevették Barbecue emberei.
A támadás éjszakáján mikor Waters kaput nyitott, Bar katonái azonnal leszúrták, és berohantak az udvarra. A csapda jól sikerült, a támadók többsége ott maradt, a védők minimális veszteséggel megúszták, de a kaput nem sikerült elég jól belőni, ezért Bar egy kisebb csapattal elmenekült.
Nee Docnak némi orvosi felszerelés elhasználásával sikerült Waters állapotát stabilizálnia, majd a többi sebesültet kezdte ellátni. A városból közben heveny lövöldözés hangjai hallatszottak.
Hajnalban egy motoron Inch érkezett a telephez. Beszámolója szerint Kilgore támadása sikeres volt, de a vártnál hevesebb ellenállást kell leküzdeni. Több épületbe befészkelték magukat a herceghez hű emberek, és nehéz őket kifüstölni. Barbecuetól egy teherautónyi katonát kér segítségül. Barbecue némi tűnődés után 10 önként jelentkezőt küldött a városba.
A következő nap siekrült minden ellenállást leküzdeni. A 10 önkéntesből 8 tért vissza, de zsákmánnyal megrakva. A herceg és Rothschild meghaltak a harcokban. Wisher is meghalt, vélhetőleg Kilgore végeztette ki. Kilgore emberei kegyetlen módszerekkel rendet teremtettek a városban. A herceghez hű embereket és rendbontókat kivégezték. Teljesen ellenőrzés alá vonták a várost. A rendteremtés után azonnal nekikezdtek a lakosság beoltásának, amivel sikeresen leküdötték a szexkórt. Tao elmenkült, szektáját felszámolták.

Az elkövetkező időszakban Kilgore bevonta a kormányzásba Barbecuet (és talán Waterst?) is. A civil dolgokkal nem igazán akart foglalkozni, ezért sok feladatot átadott. Barbecue próbálta enyhíteni a szigorú katonai diktatúra túlkapásait, és személyes tekintélyt kivívni, de a katonák inkább csak mint a nagyfőnök szeretőjére tekintettek. A helyzet tehát stabilizálódott, az élet újraindult, a túlélők örülnek, de egy sokkal keményebb vezetés került hatalomra, aminek Barbecue (és talán Waters és Nee Doc) is részese.

View
Diktátor a láthatáron

Két alkalom összefoglalása három történetszálra bontva

Lars Hammer és bandája általában a Várostól délre fosztogatja a falvakat, hogy aztán a Városban zenéléssel és bulizással töltsék idejüket. Azonban most beleütköztek Kilgore kutyáiba, akik elkezdték a déli falvakat is “adóztatni”. Egyik helyen még a körülkerített faluban voltak, mikor megérkezett egy csapat kutya. Lars motorosaival bezárkózott a faluba, és a kutyák nem mertek támadást indítani. Egy közeli romos templomba fészkelték be magukat, és onnan tartották szemmel a falut. Este felé egy autó elment tőlük, mire a sötétség beálltával Lars támadást tervezett. Egy hátsó kijáraton kimenve kétfelől megközelítették a templomot. Az egyik csapatot észrevették, ezért Lars a másik oldalról azonnal beavatkozott. Sikerült előrejutva kilőnie az egyik ottmaradt kocsi kerekét, majd rohamot intézett embereivel a kutyák állásai ellen. Azok inkább visszavanultak egy közeli kerítés mögé, majd jobbnak látták elhagyni a helyet. A lövöldözésben egyik oldalon sem voltak komoly sérülések, láthatólag mind a két fél a túlélésre játszott. A kutyák távozása után a motorosok visszatértek a telepre.

Nee Doc a folyamatos gyógyszergyártás mellett előrehaladott kísérleteket folytat egy tudatmódosító szerrel. Célja egy olyan anyag kifejleszétése, ami az áldozatba injekciózva hűségessé és engedelmessé teszi az iránt, aki a hatás közben őt szugerálja.
A különleges alapanyagokat Waters-el szereztette be. Az egyik anyagot Waters csak Bartól tudta megszerezni. Bar nagyon gyanakszik Barbecue és Kilgore kapcsolatára, és az anyagért cserébe Waterst kérte meg, hogy figyelje meg mi történik.
Nee Doc az alapanyagok birtokában ember kísérletekbe is belekezdett. A klinikáját felkereső földműveseknek kezdte beadni a szert, és figyelte mi történik. Volt aki megőrült, és az ablakon kiugorva üvöltve rohant el. Volt aki megőrizte a tudatát, de önállóan nem csinált semmit. Miközben a környezetében is egyre jobban feltűnnek a furcsa kezelések, a doki a kísérletek közben az áldozatok meggyógyításán is dolgozik.

A Városban közben egyre nagyobb a káosz. Kilgore a gyógyszert visszatartja és felhalmozza, ezért a szex kór egyre jobban elterjed. A betegség előrehaladtával az emberek egyre erőszakosabban kezdenek viselkedni. Közben Tao és követői valahogy meg tudják tartóztatni magukat, és elítélnek mindenkit aki nem így tesz. Már odáig fajultak a dolgok, hogy embereket fognak el, és ítélnek halálra állítólagos bűneikért. A Herceg emberei egyre nehezebben tartanak rendet, éjjelente elszabadul a káosz.
Gabe fel is kereste ez ügyben Barbecuet és Waterst. Szerinte teljesen szét fog esni a város, ha Kilgore nem avatkozik be hamarosan. Wisher szeretné, ha kapnának még gyógyszer, a járvány kezelésére, de ezt Kilgore megtagadja. Barbecue közvetítését kérte ez ügyben.
Mikor Kilgore legközelebb felkereste a telepet leültek megbeszélni a jövőt. Kilgore megígérte, hogy nemsokára bevanul csapataival, és pacifikálja a várost, csak még egy kicsit hagyja romlani a helyzetet. Annyit kért, hogy a támadás alatt csalják el és nyírják ki Bart, és foglalják le az embereit, hogy innen ne érkezhessen segítség a városba. Azt teljesen elutasította, hogy Barnak felajánlják az átállást, de azt rájuk bízta, hogy mit kezdenek Barral és embereivel.
Beszélt még a hatalomátvétel utáni rendről is. Elmondásából az derül ki, hogy elég kemény rendszabályokat vezetne be, és azokat szigorúan be is tartatná. A város civil vezetésében fontos helyet szán Barbecuenak és Watersnek is.

View
Kilgore kutyái leszünk mind?

Két alkalom összefoglalása

Waterst és pár túlélő társát Kilgore kutyái tartották fogva, ezért Barbecue megpróbált tárgyalni a szabadonengedésükről. A fogoly Inch-el személyesen ment el tárgyalni.
Közben Waters magához tért, és elkezdte próbálgatni a lehetőségeket. A cellája ablakából egyszer felfigyelt Gripre Wisher emberére az udvaron. Sikeresen felhívta magára a figyelmet, mikor rájött, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, ezért gyorsan visszahúzódott.
Barbecue valamivel később befutott, és Kilgore ezredes fogadta. Barbecue kifejtette barátságos szándékát, és megpróbált megegyezni. Kilgore azt ajánlotta, hogy a dokiért visszaadja foglyokat, de ebbe Barbecue nem ment bele. Aztán Kilgore félbeszakítva a megbeszélést távozott, és Barbecue órákra egyedül maradt.
A telephelyen így nem volt ott, amikor Wisher emberei Butch vezetésével megpróbálták elrabolni Nee Docot. A leütött dokit egy zsákban próbálták kicsempészni, de a telepen résen voltek. Bright beindította és elvitte egyik kocsijukat, majd a meglepett fegyvereseket Lars Hammer emberei vették körbe. Mindkét részről fenyegetések hangzottak el, majd Lars tüzet vezényelt, és a túlerő gyorsan visszaszorította a klinika épületébe Wisher embereit. Ekkor végül hajlandóak voltak a szabad elvanulásért cserébe átadni foglyukat.
A tárgyalóasztalhoz visszatérő Kilgore valahogy tudhatott az emberrablás kudarcáról, mert elég dühös volt, és jóval inkább hajlott a megegyezésre, mint korábban. Ekkor Barbecue bevetette csáberejét is, és végül egy jó kefélés keretében megegyeztek egymással. Kilgora azt kérte, hogy ő kapja meg az orvosságot, ne a város, és cserébe védelmet ajánlott a telepnek.

Miután sikeresen visszaértek a telepre, Waters és Barbecue a következő lépéseken kezdtek el vitatkozni. Waters be akarta mártani Wishert a hercegnél a Kligorral folytatott kapcsolata miatt, de végül Barbecue meggyőzte, hogy nem csináljanak semmit. Mikor Bar megjelent puhatolózni (látszólag semmit nem tudott a doki rablásról), neki sem árultak el semmit, sőt végül gyógyszert sem adtak, azzal a kifogással, hogy még gyártásban van.
Közben Brightnak látomása volt, amiben az egyik őrtoronyban állva egy nagy sárga homokvihar szétszaggatja. Később a városban is hasonló látomást látott, és a környezetében lévő emberek is vele pusztultak a viharban.
Barbecue aznap üzenetet küldött Wishernek, amiben finoman tudatta, hogy a történtek ellenére kész megbeszélni a dolgokat. Az üzenetet egy szimpla gyári munkás adta át, aki később elmondta, hogy Wisher meglehetősen maga alatt volt, és egy nagy szeszes üveg is volt az asztalán. A küldöncöt Bright is elkísérte, aki kissé körülnézet a városban. Azt tapasztalata, hogy a közbiztonság gyorsan romlik, a szex kór erőszakot hoz elő sokakból, és Tao szektája egyre terjeszkedik. Később megnyitotta az elméjét, és a taoisták körül fényaurát látott.
Másnap Waters meglátogatta a telepen Grip Wsiher embere. Őszintén feltárta, hogy a Kilgorral való kapcsolat kiderülése Wisher bukását jelentené. Elmondta, hogy szerintük Kilgoret kezében tartja a gyógyszer alapanyag beszerzés kulcsát, ezért akartak vele megegyezni. Kilgore viszont át akarja venni a város vezetését, ami a jelenlegi vezetés képességeit ismerve nem is rossz ötlet. Ha ők belülről támogatnák a puccsot, akkor az gyors és fájdalommentes lehet. Végül megegyeztek, hogy megpróbálják Kilgore segítségével tovább folytatni a gyógyszergyártást, és Kilgoreon keresztül eljuttatni a gyógyszert a városba.

View
Rajtaütés számolgatás
Kilgore kutyái megtámadják Waterséket

Harc számolás. Ez tisztán matek, ha jelen lettek volna a játékosok, aktívan alakíthatták volna a történteket. Kicsit bonyolultnak tűnhet, de csak azért, mert a csapat és a jármű szabályok is benne vannak.

Résztvevők

Lars bandája small size(15), 2-harm, 2-armor
motorok (1-armor) – de nem védik az utast

Barbecue emberei small size(12), 4-harm, 1-armor
(Waters és Pierre a csapatban részének számítanak)
kocsi (1-armor): 4 fő (Waters, Pierre +2) – pár fő
teherautó (1-armor): 8 fő (2 elől, 6 hátul) – kis csapat

Kilgore kutyái medium size(30), 4-harm, 2-armor
6 kocsi (1-armor): 4-6 fő/kocsi
a harchoz két kis (15 fős) csapatra bontottam

Harc

15 kutya a kocsit támadja:
sebzés: 4+1= 5-harm a nagyobb csapat miatt
kocsi sérülése: 5-harm -1armor = 4-harm – lerobbanás
3-harm üt át az utasokra -1armor = 2-harm sérülés – sok sérülés, több súlyos, pár halálos
visszalőnek:
sebzés: 4-1 = 3-harm a kisebb csapat miatt
kocsik sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb károk
1-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés

15 kutya a teherautót támadja
sebzés: 4-harm (kb. azonos csapat méret)
kocsi sérülése: 4-harm -1armor = 3-harm – komoly kár
2-harm üt át az utasokra -1armor = 1harm sérülés – néhány sérülés, pár súlyos, nincs halálos
visszalőnek
sebzés: 4-harm
kocsik sérülése: 4-harm -1armor = 3-harm – komoly károk
2-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés
Lars támad
sebzés: 2-harm (kb. azonos csapat méret)
kocsik sérülése: 2-harm -1armor = 1-harm – megkarcolták a fényezést
0-harm üt át az utasokra

egy kocsi rátámad Larsékra
sebzés: 4-1= 3-harm a kisebb csapat miatt
motorok sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb károk
3-harm az utasokra -2armor = 1-harm – néhány sérülés, pár súlyos, nincs halálos
visszalőnek
sebzés: 2+1= 3-harm a nagyobb csapat miatt
kocsi sérülése: 3-harm -1armor = 2-harm – kisebb kár
2-harm üt át az utasokra -2armor = nincs sérülés

View
Rajtaütés

A bárkások az éjszaka távoztak. Napfelkelte előtt Bar vette körbe a telepet emberivel, és kihívta Barbecuet. Megvádolta, hogy őmiatta menekültek el a bárkások, amit Barbecue hevesen tagadott. Bar erőszakkal el akarta vitetni, de Barbecue rámutatott, hogy egy összecsapásban nem ő lenne az egyedüli áldozat. A kemény fellépést látva Bar viszakozott. Barbecue megpróbálta meggyőzni igazáról, de nem sok sikerrel. Bar elmondta, hogy Braintől származik az info Barbecue árulásáról, és Rothschild már nagyon be van rá rágva. Végül Bar távozott az embereivel.
A következő napokban Barbecue magasabbra állította a készenlétett, és kidolgozták egy esetleges támadás esetén követett tervet is. A fő cél a gyár és a belső udvar védelme, oda kell mindenkinek visszavonulnia vész esetén. Próbálta felmérni Wisher helyi embereinek a hozzáállását, de egyenlőre nem tűntek ellenségesnek. Mindenesetre egy kockázatot jelentenek a telepen belül.
Mivel Nee Doc nagyjából kifogyott a gyógyszer alapanyagból egyre sürgetőbb lett az új szállítmány. Barbecue tartott Bar támadásától, ezért felbérelte Lars Hammer bandáját, hogy kísérjék el a két kocsit, és így több fegyverest tudott otthon tartani. Waters így a teherautóval az új kocsival és Lars motorosaival indult el kaktuszért. Kerülő útvonalon mentek, hogy elkerüljék Kilgore kutyáinak őrjáratait. Odafelé ez sikerült is, de a sikeres üzlet után ugyanazon az útvonalon mentek, és megtámadták őket Kilgore emberei. Az elől haladó teherautó elmenekült, a kocsit azonban kilőtték és Watersel együtt hátramaradt. Lars motorosai szintén eltűntek.
Barbecue elkeseredetten vette tudomásul a veszteségeket. Elhatározta, hogy követet küld Kilgore ezredeshez. Ehhez a legutóbbi összecsapásban megsérült és hártamaradt kutyát Inchet vette elő, aki azóta sikeresen felépült. Előadta neki a helyzetet, majd arra kérte, hogy menjen vissza Kilgorehoz, és próbálja átadni neki az üzenetet, és elérni a békekötést és ha vannak foglyok, azok szabadonbocsátását. Inch azonban vonakodott visszamenni, és Barbecue pillanatok alatt rájött, hogy szerelmes lett Moxba, ezért akar maradni.

View
Érkezés és távozás

Miután visszatértek Wishertől Barbecue felkereste Nee Docot. Az orvos a Damson által ejtett szúrást a különleges képességével próbálta gyógyítani, de mikor megnyitotta elméjét Barbecue felé, elvesztette az irányítást, és mindketten a világ pszichés viharába kerületek. Miközben ájultan és védtelenül feküdtek a viharban látomást láttak a dicsőséges Taoról.
Mikor magukhoz tértek Barbecue veszekedni kezdett a dokival. Nee Doc viszont ott akarta hagyni, de Barbecue nem engedte, mire a doki segítségért kiáltott. Barbecue bezárta az ajtót, ezért Wisher emberei megpróbálták azt berúgni. Végül Barbecue kinyitotta az ajtót, és a doki úgy sétált ki rajta mintha semmi sem történt volna. Butch döbbenten vakargatta a fejét.
Közben megérkezett Lars Hammer a motoros bandájával és azonnal felkeresték a bordélyházat. A bárban Barbecue beszámolt az utóbbi idő eseményeiről, és Alan Spector is átjött, hogy ránézzen a motorokra.
Barbecuenak nem volt kedve részt venni a bárkások leölésében, de nem is akarta elárulni magát, Mimit egy motorosnak álcázva kereste fel. Mivel Mimi nem teljesen vette komolyan Bright látomásban előadott figyelmeztetését, nyíltan elmondta, hogy az éjszaka el kell menekülniük, ha életben akarnak maradni. Mimi megköszönte a segítséget, és elmondta, hogy a szex kór egyre súlyosbodik, mert a kezeletlen emberek egyre aggreszívebbé válnak. Nagy szükségük lenne az orvosságra, de elmennek, és majd valahogy megpróbálnak visszatérni.
A beszélgetés alatt Lars motorosai nekiláttak a beígért dugásnak, aminek a bárkás lányok nem örültek annyira. Már majdnem harcra került a sor, amikor Lars közbelépett, és keményen visszaparancsolta embereit.

View
Kacsa

A HTI rövidhírei

- Újabb merénylet Wisher főkamarás úr ellen! A Damson névre hallgató merénylő, aki korábban is a főkamarás úr életére tört, ma este megszökött a börtönéből, több embert meggyilkolt (köztük egy öt gyermekes börtönőrt Page-et, akinek özvegyével készült interjút külön közöljük), és ismét megkísérelte a merényletet. A biztonsági szolgálat embereinek a főkamarás irodájában sikerült végül ártalmatlanná tennie a veszélyes bűnözőt. A tettes a kancellária homlokzatára szögezve megtekinthető.

- Wisher főkamarás úr üzleti tárgyalásokat folytatott a Város tekintélyes vállalkozóival. Üzleti ebéden fogadta a gyáriparosokat képviselő Barbecuet és a kereskedőket képviselő Waterst. Élénk eszmecserét folytattak az egészségügyi helyzet javításáról, a biztonsági helyzet stabilizálásáról, valamint a kulturális és vallási élet támogatásáról. Megegyeztek abban, hogy mindent megtesznek a gyógyszerellátás folyamatosságának biztosítása, a nemkívánatos elemek kiszűrése és az egészsés városi közhangulat megteremtése érdekében.

Kicsit részletesebben
Barbecuet alaposan kikérdezték, és az éjszakát a cellában kellett töltenie, de másnap Wisher bocsánatát kérve fogadta. Sőt megvendégelte.
Közben Waters is megérkezett, hogy megtudja mi történt pontosan, és segítsen ha lehet. Grip megnyeréséhez beszerzett egy finomra sütött kacsát, és azzal állított be, hogy ezt hogyta Wishernek. Grip megfáradva Damson kínvallatásában, örömmel vette, hogy megkóstolhatja a kacsát (meg akart bizonyosodni, hogy nem mérgezett). A falatozásnak az vetett véget, hogy Wisher magához kérette Waterst.
Komoly megbeszélések folytak a terített asztal felett Barbecue, Waters és Wisher között. A gyógyszer alapanyag beszerzését Kilgore kutyái nehezítik. Ezért Wisher felajánlott egy kocsit és némi fegyvert Barbecuenak, hogy nagyobb legyen a védelem. A saját embereit nem volt hajlandó azzal kompromitálni, hogy a fosztogatókkal való kereskedéhez nyújt segítséget.
Egy másik gondot jelent Tao szektája. Erre Waters azt ajánlotta, hogy támogassák Brightot a saját vallása terjesztésében.
A bárkások megtámadásának kérdésében Wisher nem volt hajlandó kompromisszumokva. Érezhetően ebben a kérdésben neki is meg van kötve a keze.

Este felé a verésektől megfáradt Damsonnak sikerült összeszednie magát. Egy csábító mosakodással sikerült rávennie egy börtönőrt, hogy kinyissa az ajtót. Miután átvágta a torkát a nála maradt késsel, megpróbált eljutnia Wisher irodájába. Sejtése szerint ugyanis valami komoly titok lappang Wisher múltjában, és emiatt kellett Billnek és Brace Winnek is meghalnia. Nem sikerült észrevétlennek maradnia, riadót fújtak, és heves lövöldözésbe keveredett. Egy szobába húzódott vissza, ahol betörte az ablakot, de nem ugrott ki rajta, hanem elbújt egy szekrényben. A katonák többsége bevette a cselt, és kimászott az ablakon, de egy bent maradt. Damson megpróbált kiosonni a háta mögött, de a katona váratlanul megfordult, és a kezében lévő revolverből beleeresztette a tárat. Szerencsére csak súrolták a golyók Damsont, aki simán leszúrta a kiürült fegyvert szorongató katonát. Menekülés helyett azonban ismét Wisher irodája felé indult, és sikerült is elérnie, de ott sarokba szorították a katonák, és szitává lőtték. A testét elrettentésül a kancellária falára szögezték, majd helyi szokás szerint a kutyáknak adták táplálékul.

View
A halál árnyéka

Damson megbízást kapott Allisontól arra, hogy ölje meg Wishert. Damson elfogadta a munkát, de határidő nélkül.
Barbecue közben azt próbálta megoldani, hogy el tudja kerülni a bárkások lemészárlását (vagy legalább az abban való részvételt) anélkül, hogy magára haragítaná a herceget.
Kiküldte felderítőit, hogy megtudja figyelik-e a környéket. A három felderítő tűzharcba keveredett Kilgore kutyáival. Satan meghalt, Lars súlyosan megsebesült, Fleece csak könnyebb sérüléseket kapott. Mint kiderült a kutyák dzsippel és motorral járőröznek a környéken, és a kisebb, gyengébb fegyveres csoportokat támadják. A herceg emberei is járőröznek, és néha összetűznek a kutyákkal. A bárkás tábor környékén meg a saját őreik cirkálnak.
Barbecuse végül Brightot küldte el Mimihez, hogy próbálja távozásra bírni, anélkül, hogy kiderülne, kitől szivárgott ki a bárkások elleni támadás terve.
Bright kora reggel ment át a bárkások táborába, ahol akadály nélkül jutott el Mimihez. Őrök nem voltak sehol, csak egy lassan ébredező fegyveres Sammy állította meg Mimi sátránál, és végül előkerítette a vezetőnőt. Egy négyszemközti beszélgetésen Bright elmesélt neki egy látomást, ami alapján hamarosan minden bárkás meghal, ezért azt tanácsolta Miminek, hogy azonnal hagyják el a helyet. Mimi kicsit kétkedve fogadta a látomást, és próbálta felmérni, mennyire kell komolyan venni azt. Végül azt mondta, hogy majd beszélni akar Barbeciueval is, már gyógyszer ügye miatt is.
Barbecue ezalatt elment, hogy beszéljen Wisherrel, és elkísérte Damson is. Először a szexkór elleni kezeléseket végző klinikát keresték fel, ahol Abe-el a főorvosnővel beszéltek. A kezelések sikeresen haladnak, de kevés a gyógyszer, ezért a termelés fokozását kérte tőlük. Mint kiderült sokan önként jönnek kezelésre, de vannak akik ellenállnak, a depressziós mellékhatás miatt. Különösen Tao szektájának tagjai tiltakoznak a gyógyszer ellen, mert ők a kórt Isten próbatételének tartják, amit nem szabad kezelni. A szexuális vágyat szerintük az Isten iránti rajongássá kell átalakítani. A szekta nagyon népszerű lett az utóbbi napokban a városban.
Wisher kis várakozás után fogadta Barbecuet és Damsont. A lőfegyvereket elvették a bejáratnál, azonban miután beléptek, Damson határozottan elindult Wisher felé, hogy egy rejtett késsel torkonszúrja. Wisher bénultan bámult a közeledő gyilkosára, de Barbecue gyorsan fel tudta mérni a helyzetett, és egy ugrással rávetette magát Damsonra. Az mepróbált kiszabadulni, közben a késsel megvágta Barbecuet, de az addig verte a fejét a padlóba, míg el nem ájult.
A kövekező pillanatban már bent voltak az őrök, mindkettőjüket lefogták, és börtönbe vitték. Két külön cellába kerültek, de egymás mellett. Miután Damson magáhoztért, heves veszekedés kezdődött a két fogoly között. Közben Damson észrevette, hogy nem minden kését vették el, de az ajtót nem sikerült kifeszíteni a nála maradt fegyverrel.
Pár óra múlva négy őr elvitte Damsont kihallgatásra. Grip Wisher embere próbálta megtudni, ki volt a megbízó, miközben az őrök össze-vissza verték a kikötözött Damsont, aki nem árulta el megbízóját. A sikertelen kihallgatás után visszavitték a cellába, és Barbecuet vitték el. Őt azonban egy asztal mellett várta Grip, és verés nélkül kezdte el kihallgatását.

View
Vihar kapujában

Waters elment Wisherhez, hogy elmagyarázza a Kilgore kutyáival kitört tűzharc hátterét. Wisher meglehetősen gyanakvó volt a kutyákhoz fűződő kapcsolatot illetően, de végül sikerült annyira meggyőzni, hogy adjon egy esélyt a hűség bizonyítására. Azzal bízta meg Barbecuet, hogy adjon katonai segítséget a bárkások táborának felszámolásához. Mint kiedült már nagyon rátelepedtek a városra, és sokan utálják őket a vezetésből.
Miután visszatért Waters a telepre, összetalálkozott Nee Doc-al, aki felelősségre vonta azért, amiért túsznak adta, és most az ő munkáján nyerészkedik, miközben semmilyen fizetést nem ad neki. A vitába később bekapcsolódott Barbecue is, és Waters rá hárította Nee Doc elmaradt javadalmának kérdését. Waters aztán csendben le is lépett, hogy ne zavarja a vitát. Végül Barbecue beleegyezett, hogy egy testőrt alkalmaz Nee Doc mellé, hogy növelje annak biztonságát.
Waters üzletei egyébként jól mentek. A kaktusz szállítás Kilgore miatt abbamaradt, de a kupleráj teljes kihasználtsággal üzemel, és a szesz is jól fogyott.
Közben Damson felderítést végzett a bárkások táboránál, de észrevették, és egy tucatnyi fegyveres kereste fel. Némi szóváltás után, mikor látta, hogy nincs sok esélye a harcnak, visszatért a telepre. Ott Nee Doc felbérelte testőrnek.
Barbecue közben felkereste Bart, aki azonnal a bárkások táborának megtámadásáról kezdett vele beszélni. Három irányból történő támadást javasolt. Barbecue tanácsára a hajókat megróbálják megszerezni, amik közül egyet kért magának. A támadást két nap múlva hajnalre időzítették.

View
Költözések

Kilgore kutyái és a a herceg emberei közti konfliktus fokozódott a telepen történt lövöldözés óta. Az egyik bosszú hadjáratban elesett Brace Win az északi terület ura is.
Testőre Damson aki korábban a telepen dolgozott így munka nélkül maradt. Jobb híján visszatért Barbecuehoz. A városon átkelve a növekvő káosz jelei látszottak. A terjedő kór miatt alig rejtett szexuális aktusok sőt orgiák voltak megfigyelhetőek. Egyesek a nők nyílt megerőszakolásától sem riadtak vissza.
Közben Barbecuenak a bárkásokhoz pártoló munkások és a gyógyszer okozta depresszió kettős hatásával kellett megküzdenie. Minden törekvése és szónoklata ellenére a termelés akadozik, az emberek éheznek és a morál a padló alatt van.
A megérkező Damsonnak sem tudott semmi biztatót mondani munka tekintetében, de egy szobát azért tudott adni. Másnap Damson ellátogatott a bárkásokhoz, és Bright is vele tartott, mert egy látomásában megjelent Tao. Damson ajánlatai testőrködésre vagy bérgyilkosságra hideg elutasítás kaptak Mimi részéről. Bright azonban sok mindent megtudott egy korábbi gyári munkástól Crimsontól és egy újabb látomásból. A bárkások közt a terjedő kór miatt nem túl jó a hangulat. A pozitív hatás mellett náluk is sok problémát okoz a felfokozott szexuális vágy. Bright felajánlotta Miminek, hogy megpróbál közvetíteni Barbecue felé a gyógyszer biztosítása érdekében. Megtudta azt is, hogy Tao nem ide, hanem a városba költözött, ahol saját szektát alapított.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.