Apokalipszis világ

Vészes kór

Szörnyű kór terjed a tölténygyárban. A dolgozók körében jelentősen megemelkedett a szexuális aktivitás. A női munkaerő egy része Amy vezetésével úgy döntött, hogy a kellemetlen munkakörülményeket hátrahagyva, inkább a bordélyházban keresnek munkát.
Waters lelkesen üdvözölte a munkaerő átvándorlást, és elkezdte letesztelni az új alkalmazottakat. Ezt Barbecue megjelenése zavarta meg, aki helytelenítette a foglalkozás váltást, és a kiesett munkaerőt követelte Waterstől. A feszült vita végén Waters megígérte, hogy megfelelő számú emberrel pótolja azt a munkaerőt, akit majd átvesz a bordélyába. A lányokat végül sikerült visszaterelni a gyártósorra, kivéve Amyt, aki keményen ellenállt, és maradt.
Közben megejelent Nee Doc is, aki észlelte, hogy a libidó emelkedése kóros mértéket öltött a lányok körében, ezért egyiküket alapos egzamináció alá vonta.
Bright aki maga is a gyárban dolgozik, a kór tűneteit észlelte magán és közösségének egyik tagján Jeanetten. A feszültséget egy sötét mellékhelyégben vezették le.
Minthogy látszott a termelés csökkenése az üzemben, nyomozás kezdődött a kór forrását illetően. A kezdeti hipotézisek nem igazolódtak meg, végül Waters javaslatára Bright Jézushoz imádkozván megnyitotta elméjét, és egy kissé giccses látomásban megtudta, hogy egy alapanyagból származik a fertőzött levegő, amit a munkások belélegeztek.
Közben megérkeztek H emberei Bar és Krim a H-nak fizetett adóért. Az apró elegáns Bar kedélyesen elbeszélgetett Brightal az irodájában, miközben a nagydarab, buta Krim bepakolta a furgonba a szállítmányt. Bar elmondta, hogy H terjeszkedik a Városban, egy szerszámgyártó üzem felett vette át nemrég az irányítást, és közben a környező falvakból is adót próbál szedni. Ezt a vidékiek nem nézik jó szemmel, mert szerintük H csak elveszi a terményeiket, de nem védi meg őket a pusztából jövő fosztogatóktól.
Végül Bar és Krim betértek a bordélyba egy kis szórakozásra. Barbecue figyelmükbe ajánlotta az új lányt Amyt. Ezt Bar visszautasította, mert Sun a kedvence, de Krim kapott az alkalmon. Amy vesztére. Talán nem volt elég eggyütműködő a nagydarab klienssel, mert az összeverte és megfojtotta.
A főkurva Fauna Watershez szaladt a hírrel, aki még idejében elkapta Barékat. Heves szóváltásba keveredett Barral, akin számonkérte az értékes kurvát, és a hely hírének lerontását, és végül nagy alkudozások után egy sörétes puskába egyeztek meg kompenzációként. Mikor kihajtottak a telepről Barbecue még figyelmeztette Bart, hogy Krim nem teheti be többet ide a lábát.
Fauna kicsit a szívére vette, hogy Waters csak puszta használati tárgyakat lát a kurváiban, de Waters elmagyarázta, hogy nem tudott keményebben fellépni H embereivel szemben, és megígérte, hogy Pierre a testőre munkaidőben folyamatosan jelen lesz a bordélyházban.

Comments

peterfy peterfy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.